ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ: AZC, a.s. so sídlom Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 3625537836 239 542, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, vl. č. 3253/B, kontaktné údaje/zodpovedná osoba: osobneudaje@azc.sk (ďalej len „Spoločnosť“), používa súbory cookie a podobné technológie.

Čo sú cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webovej stránky Spoločnosti www.azc.sk a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač. Tieto súbory sú veľmi užitočné, pretože umožňujú stránku rozpoznať podľa preferencií užívateľa.

 

K čomu slúžia cookies?

Používajú sa predovšetkým k rozlišovaniu užívateľov a udržanie kontextu. Potom, ako sa užívateľ prihlási, je jeho prehliadači šifrovane zaslaný cookie. Ten potom slúži k overeniu autenticity užívateľa u všetkých ďalších požiadaviek stránky ako napríklad jazykové preferencie. Cookie je zmazaný v okamihu, kedy sa užívateľ odhlási. K jeho strate dôjde tiež vtedy, pokiaľ užívateľ zavrie svoj prehliadač, alebo ked vyprší jeho platnosť.

 

Je to bezpečné?

Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač. Cookie nemôže serveru poskytnúť žiadne dáta z Vášho pevného disku, neprezradí mu emailovú adresu ani žiadne iné informácie o užívateľovi prehliadača. Cookie sama je prenášaná v rámci širfrovaného spojenia a nie je ukladaná na disk, takže nikto ju nemôže získať ani zachytením „po ceste“, ani z Vášho disku. Naviac, každá cookie v sebe obsahuje čas svojho vytvorenia a je platná len po krátky čas po ňom. Potom sa stáva celkom nepoužiteľnou.

 

Ako používame cookies

Základné súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti. Základnými cookies sú napr. umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, pred vyplnenie formulárov a pod. Ide o technický súbor cookie s funkciou ukladania akcií používateľa na webovej stránke. Po opustení webovej stránky sa táto položka odstráni. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Súbory cookies tretích strán – na webových stránkach Spoločnosti sú prepojenia na webové stránky partnerských spoločností. Spoločnosť tak umožňuje ukladanie cookies tretích strán – partnerských spoločností spoločnosti AZC, a.s. Ak chcete vedieť, ako tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si ich zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies.

Použitie cookies môžete zakázať v nastaveniach vášho internetového prehliadača. Deaktivácia však môže viesť k strate možnosti využívať niektoré funkcie tejto stránky.

Prehliadaním webových stránok Spoločnosti súhlasíte so spracovaním a využívaním cookies za podmienok a najmä pre účely, ktorých popis je uvedený vyššie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na osobneudaje@azc.sk.

 

Ako kontrolovať cookies

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie cookies

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak súbory cookies nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súborov cookies, budete stále schopní navštíviť našu webovú stránku, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Pre viac informácii využite nápovedu Vášho internetového prehliadača.

Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Bližšie informácie o nastavení používania súborov cookies prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov nájdete na:

https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies(Firefox);