O nás

Našu spoločnosť tvorí skúsený tím s bohatou štruktúrou interných aj externých odborníkov pre rôzne oblasti. Vďaka našej organizačnej flexibilite vieme našim obchodným partnerom poskytovať sofistikované riešenia.

Náš tím

Vedenie

Ing. Renata Bačová, LL.M.
Viac informácií

Ing. Renata Bačová, LL.M.

Prokuristka a finančná a prevádzková riaditeľka

Richard Szabó
Viac informácií

Richard Szabó

Business Development riaditeľ

Vladimír Buchan
Viac informácií

Vladimír Buchan

Poradca predstavenstva pre investície

Vladislav Chlipala
Viac informácií

Vladislav Chlipala

Riaditeľ pre business development pre Poľsko

Paul A. Greeman
Viac informácií

Paul A. Greeman

Poradca predstavenstva pre investície v Severnej Amerike

Ján Baráth
Viac informácií

Ján Baráth

Business Development Projektový Riaditeľ

Patrícia Čimborová
Viac informácií

Patrícia Čimborová

Strategy & Business Development riaditeľka

Zdenko Hilčík
Viac informácií

Zdenko Hilčík

Senior projektový manažér pre strategické projekty

Filip Alexy
Viac informácií

Filip Alexy

Senior projektový manažér

Juraj Petrík
Viac informácií

Juraj Petrík

Senior finančný analytik pre strategické podnikanie

Marek Hutko
Viac informácií

Marek Hutko

Projektový manažér pre Business Development

Dominik Martiš
Viac informácií

Dominik Martiš

Projektový manažér

Martin Krištofčák
Viac informácií

Martin Krištofčák

Riaditeľ Fúzií a akvizícií

Miroslav Trčka
Viac informácií

Miroslav Trčka

Manažér Fúzií a akvizícií

Diana Štrofová
Viac informácií

Diana Štrofová

Riaditeľka vonkajších vzťahov

Zuzana Kernová
Viac informácií

Zuzana Kernová

Zástupkyňa riaditeľky vonkajších vzťahov

Miriam Stašková
Viac informácií

Miriam Stašková

Manažérka vonkajších vzťahov

Nikoleta Molnárová
Viac informácií

Nikoleta Molnárová

Riaditeľka pre vzťahy v oblasti regulácie

Juraj Ondruš
Viac informácií

Juraj Ondruš

Manažér pre vzťahy v oblasti regulácie

Andrea Halušková
Viac informácií

Andrea Halušková

Riaditeľka Compliance

Ivana Mižičková
Viac informácií

Ivana Mižičková

Riaditeľka Corporate Office a zástupca vedenia Compliance

Zuzana Gaľová
Viac informácií

Zuzana Gaľová

Manažérka Corporate & Compliance

Ján Galko
Viac informácií

Ján Galko

Riaditeľ Treasury

Pavel Jánošík
Viac informácií

Pavel Jánošík

Senior Treasurer

Juraj Horák
Viac informácií

Juraj Horák

Senior Treasurer

Miloš Hofreiter
Viac informácií

Miloš Hofreiter

Senior Treasurer

Ivan Kováč
Viac informácií

Ivan Kováč

Senior Treasurer

Róberta Miklósová
Viac informácií

Róberta Miklósová

Treasurer

Lucia Čiefová
Viac informácií

Lucia Čiefová

Treasurer

Michaela Kostíková
Viac informácií

Michaela Kostíková

Senior finančná analytička

Juraj Janoška
Viac informácií

Juraj Janoška

Vedúci strategický analytik a poradca predstavenstva

Branislav Mráz
Viac informácií

Branislav Mráz

Strategický analytik

Lukáš Kvašňák
Viac informácií

Lukáš Kvašňák

Strategický analytik

Peter Blaha
Viac informácií

Peter Blaha

Riaditeľ pre IT stratégiu

Juraj Flaška
Viac informácií

Juraj Flaška

Poradca vedenia pre centrálny nákup

Katarína Frániková
Viac informácií

Katarína Frániková

Riaditeľka centrálneho nákupu

PRINCÍPY

Fungujeme ako „rodinný“ biznis

Rešpektujeme spoluvlastníkov a partnerov.
Náš tím spájajú hodnoty:

Dôvera, Stabilita, Integrita, Spolupráca, Zdieľanie.

ČINNOSŤ

Podnikáme zodpovedne

Ponúkame špecializovanú podporu pre rastúce firmy
Vytvárame synergie od výroby po konečného spotrebiteľa
Naše kľúčové skúsenosti a kompetencie prenášame k partnerom